VideoMill sp. z o.o.

Al. KEN 95
02-777 Warszawa
T: +48 88 555 1 555
E: info@videomill.pl

Dział Współpracy Agencyjnej

obsługa domów mediowych i agencji reklamowych
E: agencje@videomill.pl

VideoMill sp. z o.o. z siedzibą rejestrową w Warszawie przy al. KEN 95, 02-777 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000495062, NIP: 9512375593, REGON: 147023398, Kapitał zakładowy w kwocie 777.800,00 zł w całości opłacony.